Service Policy

Service Policy

เอกสารคู่มือการบริการฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มความเข้าใจในบริการหลังการขายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย เอเซอร์ (acer) โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ เงื่อนไข การบริการหลังการขายผ่านทางการดำเนินงานของศูนย์บริการฯ ภายใต้สโลแกน “Empowering People” เอเซอร์ ตระหนักถึงการสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทั้งในด้านสินค้าและบริการ จึงแต่งตั้ง (Acer Authourized Service Center : AASC ) หน่วยงานบริการหลังการขาย “เอเซอร์ แคร์” (Acer Care) เพื่อเอาใจใส่ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยมีสำนักงานบริการกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ ด้วยสาขาที่ดำเนินงานโดย เอเซอร์ (Acer Branch) และ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง ภายใต้มาตรฐานการบริการเดียวกันกับ เอเซอร์ ทำให้ลูกค้าสามารถได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว และมีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือได้ ไม่เพียงแต่การพัฒนาด้านจำนวนศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั้งประเทศ เรายังมุ่งพัฒนาการบริการด้านอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการหลังการขาย โดยเฉพาะในส่วน ทีมงานวิศวกร ที่ได้รับการฝึกอบรมโดยตรง จากบริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ที่ประเทศไต้หวันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เอเซอร์ แคร์ยังสำรองอะไหล่เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ในการบริการ และพัฒนารูปแบบการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วและถูกต้องโดยผ่านทางระบบ IT ที่ทันสมัยที่สุด เรามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การดำเนินการบริการหลังการขายของ acer จะสนับสนุนตัวแทนจำหน่ายของเราและ ส่งผลไปถึงผู้ใช้เครื่อง Acer ให้ได้รับความพึ่งพอใจอย่างสูงสุด เนื้อหาของเอกสารฉบับนี้ จะไม่ถือว่าเป็นข้อผูกพันใดๆในแง่กฎหมาย กรณีที่ท่านมีข้อสงสัย โปรดติดต่อโดยตรงได้ที่ เอเซอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เลขที่ 493/7-8  ถนนพระราม3 ซอย 64 แขวงช่องนนทรีเขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2685-4311 แฟกซ์ 0-2585-4377